Avís Legal

QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT?

 • Identitat del responsable. FOREDU SOLUTIONS, S.L
 • NIF. B98749104
 • Adreça física. C/Mariano Benlliure, 62
 • Correu electrònic. info@foredu.es
 • Telèfon.  625276047

QUINES DADES PERSONALS TRACTEM?

En el marc dels diferents tractaments d'activitats realitzades a l'organització, es recullen els tipus següents:

 • Dades de caràcter identificatius.
 • Econòmics i Financers.

AMB QUINA FINALITAT I CASOS ESPECÍFICS AMB QUÈ TRACTEM LES DADES PERSONALS?

A Kumon Connect Shop es tracten les dades personals amb les finalitats següents:

 • Clients: dur a terme la gestió de venda de béns i serveis, facturació, comptabilitat, cobraments, impagaments, ofertes, pressupostos i contractes, atenció al client, contacte i relacions comercials.

 • Clients Potencials: Realitzar seguiment i oportunitats comercials per a lorganització.

 • Contacte/xat: respondre a les sol·licituds d'informació rebudes sobre els productes i serveis que s'hi ofereixen, així com donar resposta a qualsevol altre tipus de pregunta que enviïn els usuaris.

Amb les dades personals demanades no s'elaboraran perfils ni es realitzaran decisions automatitzades.

QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES DADES?

A l'organització es poden tractar informació de caràcter personal per a:

 • Compliment d'obligacions legals i regulatòries: A títol enunciatiu i no limitatiu. Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, Llei General Tributària, Llei d'Impostos de Societats, Llei d'Auditoria de Comptes, Llei de l'Impost sobre el Valor Afegit, Codi Civil, Codi de Comerç.
 • Execució d'un contracte: informació sobre els productes i/o serveis contractats, gestionar sol·licituds.
 • Consentiment: En accedir a la nostra web i emplenar els formularis o enviar-nos dades a través dels mitjans de contacte electrònics indicats, acceptes aquesta Política de Privadesa. És per això que ens basem en el consentiment de l'usuari per al tractament de les vostres dades. Addicionalment, t'informem que només farem servir la informació de caràcter personal en virtut d'aquesta Política de Privadesa i, amb caràcter general, sol·licitarem el teu consentiment per a usos amb fins diferents d'aquells per als quals els vas atorgar inicialment. Finalment, us informem que podeu retirar el consentiment en qualsevol moment, només us haureu de posar en contacte amb nosaltres a través dels mitjans indicats en aquesta política de privadesa.

Per a la resposta a les sol·licituds, linteressat haurà de proporcionar la informació mínima sol·licitada. En cas contracte, no podran ser ateses.

DURANT QUANT TRACTEM LES DADES PERSONALS?

A Kumon Connect Shop es tracten les dades personals durant els terminis següents:

 • El període establert per la llei.
 • El període necessari per complir les obligacions operatives.

Es conservaran les dades durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van demanar i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar de la finalitat esmentada i del tractament de les dades, conforme les normatives anteriorment exposades, a més dels períodes establerts en la normativa darxius i documentació que sigui daplicació.

AMB QUI COMPARTIM LES DADES PERSONALS?

Per complir les finalitats anteriorment descrites, es poden compartir dades personals amb:

 • Proveïdors de serveis que realitzen serveis al nostre nom.

Informem sobre l'existència de transferència internacional a causa de l'ús de l'eina Mailchimp. Tot i això, MailChimp protegeix les dades de conformitat amb la normativa europea.

QUINS DRETS POTS EXERCIR?

Segons la normativa europea els drets que us assisteixen són els següents:

 • Accés, dret a sol·licitar informació al responsable d'un fitxer sobre si les vostres dades personals estan sent tractades.
 • Rectificació, dret que permet a la persona afectada sol·licitar la modificació de dades que siguin inexactes o incomplets.
 • Oposició, dret d'una persona a oposar-se al tractament de les vostres dades personals o el seu cessament.
 • Decisions individuals automatitzades, dret a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l'elaboració de perfils, que hi produeixi efectes jurídics o l'afecti significativament de manera similar.
 • Limitació, dret a suspendre el tractament de les dades personals de l'usuari en determinats supòsits.
 • Supressió o Oblit, dret a supressió de les dades personals de l'interessat.
 • Portabilitat, dret a sol·licitar al responsable del tractament que se li facilitin les dades personals en un format estructurat i clar a un altre responsable.

El termini màxim per a la resolució de la sol·licitud és de 30 dies des de la recepció, es pot prorrogar com a màxim per un termini de 2 mesos sempre que sigui necessari.

 • El sol·licitant pot exercir els seus drets a través dels mitjans següents:
 • Email a info@foredu.es aportant documentació que acrediti la identitat del sol·licitant (còpia de l'anvers del Document Nacional d'Identitat o equivalent)
  Correu postal al c/Mariano Benlliure, 62 aportant documentació que acrediti la identitat del sol·licitant (còpia de l'anvers del Document Nacional d'Identitat, o equivalent)
 • En qualsevol cas, podeu sol·licitar la tutela de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades a través de la vostra pàgina web

CANVIS EN AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Eventualmente, esta Política de Privacidad puede ser revisada con el fin de actualizar los cambios en la legislación vigente, actualizar los procedimientos de recogida y uso de la información de carácter personal, la aparición de nuevos servicios o la exclusión de otros. Estos cambios serán vigentes a partir de su publicación en la web, por lo que es importante que revises regularmente esta Política de Privacidad con el fin de permanecer informado sobre los cambios habidos.


Data d'última actualització: 24/10/2022