Termes i condicions

FOREDU es reserva el dret de modificar les CGC en qualsevol moment i sense previ avís, ja que les mateixes CGC estaran sempre accessibles des del lloc web, perquè l'usuari les pugui consultar o imprimir en el moment desitjat.

Enviaments

Pel que fa al tema dels enviaments dels productes podem informar sobre els diferents aspectes a tenir en compte:

 

 • Els terminis de lliurament oscil·len entre les 24 i les 120 hores a elecció del client. No podem garantir aquests terminis de lliurament, si bé intentem que les empreses de transport els compleixin sempre que sigui possible. A poblacions rurals allunyades de nuclis urbans no és possible garantir en cap cas el lliurament en 24 hores.
 • Els terminis de lliurament dependran de la disponibilitat de cada producte, la qual està indicada en tots i cadascun dels productes oferts. A les comandes que incloguin diversos articles es farà un únic enviament i el termini de lliurament es correspondrà amb l'article el termini de lliurament del qual sigui major.
 • El client disposarà de 5 dies per comprovar la integritat de tots els components de la comanda i per comprovar que s'inclou tot el que deu als productes inclosos. Passats aquests 5 dies es donarà per acceptat l'enviament i no s'acceptaran reclamacions per desperfectes o errors amb l'enviament.
 • Es considerarà lliurada una comanda quan sigui signat el rebut de lliurament per part del client. És en els propers 5 dies quan el client ha de verificar els productes a la recepció dels mateixos i exposar totes les objeccions que poguessin existir, recomanant fotografiar qualsevol possible desperfecte al producte.
 • En cas de rebre un producte danyat pel transport, és recomanable contactar-nos dins de les primeres 24 hores per poder reclamar la incidència a l'empresa de transport. Pots contactar amb nosaltres a través del telèfon: 625 276 047

Per als enviaments a les Illes Canàries, Ceuta i Melilla sempre hi haurà més demora en els temps de lliurament a causa dels tràmits de duanes a realitzar.

Desistiment

A aquests efectes, FOREDU informa que el Text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris (TRLGDCU) estableix diverses opcions per poder exercir el dret de desistiment. Entre elles contempla la possibilitat de fer-ho emplenant un formulari de forma telemàtica. Per tal d'escurçar els temps i que pugui fer la devolució d'una forma còmoda i sense demores, des de FOREDU us aconsellem que feu ús d'aquesta opció i ompliu el formulari de desistiment, per obtenir-lo poseu-vos en contacte amb info@foredu.es

 

D'acord amb la legislació vigent, es pot procedir a deixar sense efecte el contracte subscrit, sense necessitat de justificar aquesta decisió i sense penalització de cap classe, en un termini de 14 dies naturals des de la recepció de la mercaderia pel client.

El dret de desistiment no serà aplicable en els casos següents:

 • La prestació de serveis, una vegada que el servei hagi estat completament executat, i si el contracte imposa al consumidor o usuari una obligació de pagament, quan l'execució hagi començat, amb el consentiment exprés previ del consumidor o usuari i amb el coneixement per part seva que, un cop l'empresari hagi executat íntegrament el contracte, haurà perdut el dret de desistiment.
 • El subministrament de béns o la prestació de serveis el preu dels quals depengui de fluctuacions del mercat financer que l'empresari no pugui controlar i que es puguin produir durant el període de desistiment.
 • El subministrament de béns que després del seu lliurament i tenint en compte la seva naturalesa s'hagin obert del seu embalatge original, independentment de la posada en funcionament.
 • El subministrament de contingut digital que no es presti en un suport material quan l'execució hagi començat i, si el contracte imposa al consumidor o usuari una obligació de pagament, quan es donin les condicions següents:
  • El consumidor o usuari hagi atorgat el seu consentiment previ per iniciar lexecució durant el termini del dret de desistiment.
  • El consumidor o usuari hagi expressat el coneixement que, en conseqüència, perd el dret de desistiment.
  • L'empresari ha proporcionat una confirmació d'acord amb l'article 98.7 o l'article 99.8

Un cop rebem el producte o els productes, et tornarem els diners segons la forma de pagament que vas realitzar:

 • Si vas pagar amb targeta, l'abonament la farem a la mateixa targeta.
 • Si el pagament ho vas fer per transferència bancària, ens hauràs d'indicar mitjançant un email a l'adreça de correu: info@foredu.es el número de compte bancari al que vols que realitzem la transferència, juntament amb el formulari de desistiment.
 • Si vas pagar per finançament, procedirem a fer una cancel·lació total o parcial de la quantitat finançada.

Condicions de devolucions per a clients

 • Pots tornar els teus articles per qualsevol motiu en estat nou (intacte o desprecintat) o usat, i sense despeses de devolució, més enllà del termini establert legalment per exercir el dret de desistiment (14 dies naturals des del lliurament) fins als 30 dies naturals següents des de la teva compra.
 • Per tal de poder evitar qualsevol tipus de dany a l'enviament, tota mercaderia ha de ser retornada en les seves condicions originals, en perfecte estat i protegida, evitant adhesius, precintes o cintes adhesives directament sobre la superfície o embalatge de l'article.
 • Un cop emplenada i enviada la sol·licitud de devolució, rebràs les instruccions perquè ens ho facis arribar a les nostres instal·lacions al teu correu electrònic. Hauràs d'enviar els béns sense cap demora i sempre dins el termini màxim de 30 dies naturals des que vas rebre la teva comanda.
 • Un cop rebuda la mercaderia i comprovada que està en perfectes condicions, es tramitarà la devolució de limport. Et tornarem el pagament rebut.

Garanties

La garantia no cobreix aquells defectes provocats per un ús incorrecte del producte i/o la seva manipulació diferent de la necessària per establir-ne la naturalesa, les característiques o el funcionament. En aquests casos el consumidor haurà de fer-se càrrec de la reparació. Queden, per tant, exclosos de la garantia:

 • Defectes i deterioraments produïts per fets externs, accidents, principalment accidents elèctrics, per desgast i per utilització no adient.
 • Productes modificats o reparats pel client o qualsevol altra persona no autoritzada per FOREDU, així com els productes objecte d'un contracte de suport específic.
 • Infecció de virus informàtics, per part del client, en equip o programari addicional.

Important destacar que FOREDU no es fa responsable de les garanties dels diferents productes oferts, per això cal contactar amb el fabricant directament.

 • Per a articles SAMSUNG ho pots fer a través de la web de suport de Samsung o bé, el telèfon de contacte és: 902 879 081.

Cancel·lació de comandes

Aquelles cancel·lacions de comandes que impliquin una devolució al client i que siguin per transferència bancària tindran un termini màxim de 30 dies per tràmits administratius.